София • Варна • Пловдив • Бургас • Русе • Стара Загора • Велико Тарново • Видин • Банско • Боровец
map of bulgaria
Регионална Агенти
Централен Регион:
Гр. София 1309, Бул. „Сливница” 127,
Уест Парк Център, ет. 3, офис 22
E-mail: enquiries@softub.bg
телефон: 02 022 00 65
Южен регион:
Гр. София 1309, Бул. „Сливница” 127,
Уест Парк Център, ет. 3, офис 22
E-mail: enquiries@softub.bg
телефон: 02 022 00 65
Северен регион:
Гр. София 1309, Бул. „Сливница” 127,
Уест Парк Център, ет. 3, офис 22
E-mail: enquiries@softub.bg
телефон: 02 022 00 65
Североизточния район:
Гр. София 1309, Бул. „Сливница” 127,
Уест Парк Център, ет. 3, офис 22
E-mail: enquiries@softub.bg
телефон: 02 022 00 65
Северозападната част на област:
Гр. София 1309, Бул. „Сливница” 127,
Уест Парк Център, ет. 3, офис 22
E-mail: enquiries@softub.bg
телефон: 02 022 00 65
Югозападен регион:
Гр. София 1309, Бул. „Сливница” 127,
Уест Парк Център, ет. 3, офис 22
E-mail: enquiries@softub.bg
телефон: 02 022 00 65
Югоизточна регион:
Гр. София 1309, Бул. „Сливница” 127,
Уест Парк Център, ет. 3, офис 22
E-mail: enquiries@softub.bg
телефон: 02 022 00 65
От къде да купите своята Softub спа
вана в България
Регионални представителства. За информация относно представителствата в България, моля посочете на картата най-близкия за Вас регион и ще видите изображението в полето по-долу
За дилърство или представителство на Softub, моля свържете се с нашия централен офис.
Хоумс ин България
Гр. София 1309, Бул. „Сливница” 127,
Уест Парк Център, ет. 3, офис 22
email homes in bulgaria enquiries@softub.bg
telephone homes in bulgaria 02 822 00 65
свържете се за Softub
Bulgarian flagUK flag